Vrácení zboží

 POSTUP VRÁCENÍ ZBOŽÍ V 14 DENNÍ LHŮTĚ

Nevíte, jak postupovat, když Vám zboží zakoupené v e-shopu nevyhovuje a chcete ho vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů?

 

Níže jsme pro zákazníky/spotřebitele připravili doporučený postup pro vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) ve 14 denní lhůtě. Můžete samozřejmě využít i jiný postup vyplývající z právních předpisů. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání.

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu, online formulář nebo dopisu - dodejka na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů)

V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 

 

Využijete-li této možnosti, do 24h. vám zašleme prokazatelné potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy s rekapitulací a náležitosti jak zboží odeslat. 

 

Můžete také použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy není to však Vaší povinností.

 

Vzor odstoupení od kupní smlouvy 2023

  

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat výše uvedené způsoby oznámení odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

 

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu 

 

Nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné s původně upevněnými visačky a pojistnými splinty - značení zboží, složení materiálu a údržba materiálu v CZ jazyce: podle zákona č. 634/1992 Sb - ochranná známka značky Grace Karin, Ever Pretty a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Doložit doklad o zakoupení zboží - faktura. Tyto informace jsou také součástí vytvořené objednávky ve vašem emailu.

 

 

Adresa pro doručení zboží:

 

Modion.cz - Michaela Suchopárová

Mládí 1101/12 

Havířov

736 01

 

 

Do zásilky vložte kopii dokladu o zakoupení zboží - faktura, kopii o odstoupení od kupní smlouvy nebo jiný formulář/podklad, který vyplývá z právních předpisů s uvedením čísla bankovního účtu, datum a váš podpis. Zboží odešlete Českou poštou (DR, NV) nebo PPL, kupující =odesílatel, doporučuji zásilku pojistit na hodnotu zboží.

 

 

Postup vrácení zboží po uplynutí 14 denní lhůty 

Bohužel po uplynutí 14 kalendářních dní od převzetí zboží není možné bez udání důvodu u nás zakoupené zboží vrátit.