Powered by Smartsupp

Vrácení zboží

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14-TI DNÍ.

 

Níže jsme pro zákazníky/spotřebitele připravili doporučený postup pro vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) ve 14 denní lhůtě. Můžete samozřejmě využít i jiný postup vyplývající z právních předpisů. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání.

V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 

Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailuonline formulář)

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

 

 

Vrácení zboží probíhá stejnou dopravní společností, jakou byla uzavřena kupní smlouva. 

 

‼️ Po obdržení odstoupení od kupní smlouvy vám zašleme etiketu pro zpětné vrácení zboží. ‼️

‼️ Zásilky zaslané jinými dopravci nebudou převzaty a budou vám vráceny zpět. ‼️

 

1

 

 


 

 

Rychlé, spolehlivé a jednoduché vrácení zboží.

 

1. Zboží nám odešlete zpět dopravcem PPL z kterékoliv pobočky vašeho města.

2. Etiketu na zpětné odeslání, Vám pošleme e-mailem v PDF po přijetí odstoupení od kupní smlouvy.

2. Do zásilky vložte kopii faktury s číslem účtu a podpisem nebo můžete využít vzorový formulář.

 

Zpětné odeslání zásilky pro ČR činní 149 Kč, bude odečteno v dobropisu.

 

 

Můžete také použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy není to však Vaší povinností.

Vzor formulář odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat výše uvedené způsoby oznámení odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 


Postup vrácení zboží po uplynutí 14 denní lhůty 

Bohužel po uplynutí 14 kalendářních dní od převzetí zboží není možné bez udání důvodu u nás zakoupené zboží vrátit.