Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

 •  

 • Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. 

 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů 

 • - ode dne převzetí zboží,

 • - ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

 • - ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. 

 •  

 • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. 

 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mail, který je uveden v  těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. 

 • Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

 • Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

 •  


 • O ODSTOUPENÍ NÁS MŮŽETE INFORMOVAT NA TĚCHTO KONTAKTECH:

   

  E-MAILeshop@modion.cz 

  Každý zákazník je povinen nás při uplatnění tohoto práva o této skutečnosti předem (před odesláním zboží zpět) informovat a to elektronicky na e-mail: eshop@modion.cz 

  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání. Můžete také použít  přiložený Formulář odstoupení od kupní smlouvy www.modion.cz, není to však Vaší povinností. Využijete-li této možnosti, do 24h. Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat oznámení odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

  Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.


 • ZBOŽÍ MUSÍ VRÁTIT KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍMU 

  Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  Nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné s původně upevněnými visačky a pojistnými splinty - značení zboží, složení materiálu a údržba materiálu v CZ jazyce: podle zákona č. 634/1992 Sb - ochranná známka značky Grace Karin®, KATE KASIN®, Belle Poque®, Ever Pretty® a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Doložit doklad o zakoupení zboží - faktura.

   

  ADRESA PRO DORUČENÍ ZBOŽÍ:

  Michaela Suchopárová - www.modion.cz,  

  Mládí 1101/12 

  Havířov

  736 01

   

  Do zásilky vložte kopii dokladu o zakoupení zboží - faktura, kopii o odstoupení od kupní smlouvy nebo jiný formulář/podklad, který vyplývá z právních předpisů s uvedením čísla bankovního účtu, datum a váš podpis.

 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
 • (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 • Formát PDF: zde Formulář odstoupení od kupní smlouvy www.modion.cz
 • Formát ODT: zde Formulář odstoupení od kupní smlouvy www.modion.cz  

 • POSTUP VRÁCENÍ ZBOŽÍ PO UPLYNUTÍ 14 DENNÍ LHŮTY 

  Bohužel po uplynutí 14 kalendářních dní od převzetí zboží není možné bez udání důvodu u nás zakoupené zboží vrátit.Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více informací.